מרדכי צאנין הלך לעולמו

נכתב בתאריך 15 בפברואר 2009 מאת משה קרון

באחת ממדינות העולם, נענתה בסירוב בקשתו של יזם יהודי לקבל רישיון להוציא עיתון עברי ולהקים תיאטרון עברי. ארגונים יהודיים שונים טענו שזו דוגמא לדיכוי תרבותי, להעדר חופש ביטוי ולפגיעה בזכויות האדם. מוסדות יהודיים יתכנסו לישיבות דחופות, ויחפשו כל דרך לבטל את רוע הגזירה ולנסות לשכנע את ראשי המדינה לחזור בהם מסירובם ולהעניק את הרישיון להוצאת העיתון העברי ולהקמת התיאטרון.

האירוע הנ"ל התרחש כאן בישראל עם הקמת המדינה. מרדכי צאנין סופר ועיתונאי אידי ביקש רישיון להפוך את השבועון "לעצטע נייעס" (חדשות אחרונות) לעיתון יומי. משרד הפנים הישראלי סירב. ממשלת ישראל ראתה ביידיש שפה גלותית ואוייב העברית שאין לעודד את השימוש בה. התנגדותה הנחרצת לעיתון היומי האידי נמשכה תשע שנים. רק אחרי מאבק ממושך עלה בידי צאנין לקבל בשנת 1957 את הרישיון המיוחל. בנוסף לכך, הוטל איסור מטעם הצנזורה (שמה הרשמי היה המועצה הציבורית לביקורת סרטים ומחזות) על הופעות תיאטרון בשפת היידיש, ובית המשפט המחוזי אף קנס שחקן תיאטרון יידי ב 20 לירות על שהפר צו על תנאי שאסר על התיאטרון היידי להמשיך ולפעול.

אלה המתגעגעים למדינת ישראל הצעירה והיפה זורים חול בעיננו. אכן, היו במדינה הצעירה מפעלים מרשימים והישגים מפוארים. אך אי אפשר להתעלם מהחלקים האחרים. – המדינה הצעירה ומנהיגיה נהגו בעריצות. הפליטים שהגיעו לישראל ממחנות הריכוז וההשמדה באירופה והעולים שנעקרו מקהילותיהם בארצות המזרח, הגיעו לישראל כאל חוף מבטחים, אלא שכאן חוו השפלה ודיכוי. דוד בן גוריון וממשלתו נהגו בהם כ"באבק אדם", כבכאלה שהלכו "כצאן לטבח" – כבנחותים. נעשה ניסיון אלים ושיטתי למחוק את תרבותם, מסורתם, שפתם ושמותיהם. הם נדרשו להיטמע בתוך כור ההיתוך ולעקור מתוכם את לב זהותם.
מרדכי צאנין מייסד ועורך ה"לעצטע נייעס" הלך ב 4 בפברואר לעולמו והוא בן 103. צאנין פרסם עשרות ספרים ובינהם את המילון השלם עברי-יידיש ויידיש-עברי. תרומתו ומאבקו למען היידיש במדינת ישראל היו צריכים לזכות אותו בפרס ישראל.

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.