אין מנוס, על ראש הממשלה להתפטר.

נכתב בתאריך 18 במאי 2013 מאת משה קרון

אין מנוס, על ראש הממשלה להתפטר.

ראש הממשלה מר בנימין נתניהו חייב להגיש את התפטרותו. התנהלותו האישית הבזבזנית שוללת ממנו את התוקף המוסרי להטיל על אזרחי המדינה גזירות כלכליות שעלולות להביא רבים עד פת לחם ואת האחרים ירחיק מהגשמת חלום לרכוש דירה קטנה, לוותר על רכישת תרופות, על חימום חדרם בחורף או טיפול בשיניהם.

ראש הממשלה מר בנימין נתניהו חייב להתפטר משום שבמערכת הבחירות האחרונות העלים נתונים באשר למימדי הגרעון שנפער בקופת המדינה, נתונים אלו היו עלולים להשפיע על תוצאות הבחירות. במעשהו זה פגע בחופש המידע שגרם להטיה בהליך הדמוקרטי.

התנהלותו הבזבזנית והראוותנית של ראש הממשלה, אינה עולה בקנה אחד עם ערכי החברה הישראלית – מתן דוגמא ומופת אישי, הצנעת לכת, הסתפקות במועט ודחיית סיפוקים ופיתויים. המגמות המסתמנות כמגפה של שחיתות בחיים הציבוריים בישראל, מדאיגות ומאיימות על התנהלותה התקינה של המדינה. כדי לעצור את גל השחיתות וליצור מפנה, אנו זקוקים למנהיג שיכול לתת באורח חייו דוגמא מובילה.

את הדרישה לפיטורי ראש הממשלה חייבים להוביל בראש ובראשונה חברי מפלגתו הליכוד, על חברי מפלגות הקואליציה להצטרף לדרישה זו. ולא, יהיה נכון, שנשיא המדינה יזמן אליו את מר בנימין נתניהו ויודיע לו שאם ראש הממשלה לא יגיש את התפטרותו יתפטר הוא הנשיא בעצמו מתפקידו.

אין מנוס, למען עתיד מדינת ישראל כחברה מתוקנת על ראש הממשלה להגיש את התפטרותו.

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.