ערב יום השואה 2013

נכתב בתאריך 7 באפריל 2013 מאת משה קרון

ישעיהו ליבוביץ ציטוט  ראשון : " מאחר שרוב בני האדם הם טיפשים ורשעים, הרי שגם שלטון הרוב הוא שלטון הטיפשים והרשעים “.

ישעיהו ליבוביץ ציטוט שני :  " הדמוקרטיה היא הגנת האדם מפני ממשלת מדינתו “ .

הציטוט הראשון של לייבוביץ נותן הסבר פשוט ומכאיב להתרחשותם של עוולות מתמשכות ופשעים כנגד האנושות כמו למשל השמדת עם. הוא גם נותן תשובה חלקית לשאלה איך זה יכול להיות שמנהיגי ישראל והאזור לא מצליחים לשים קץ לסכסוך הדמים הנמשך כל כך הרבה שנים וגורם לכל כך הרבה סבל וכאב.  סביר שההבטחה של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, היום בטקס ביד ושם : "אנו מצווים להבטיח שלא תהיה שואה נוספת" היא חסרת כל בסיס. כמו גם הבטחתו של מנחם בגין "ותשקוט הארץ ארבעים שנה " עם פרוץ מלחמת לבנון הראשונה. משתמע מדברי ליבוביץ שהדמוקרטיה היא אמצעי למזער את נזקי שלטון הטיפשעים והרשעים, ותכליתה להגן ככל שניתן על האדם מפני ממשלתו, אותה ממשלה שברוב כסילותו ורשעותו בחר.

אפשר להסכים או לחלוק על דברי ליבוביץ, אבל בערב יום השואה  יש מקום להרהר בהם.

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.