והם אלה ששולחים את ילדינו למלחמה ?

נכתב בתאריך 7 בינואר 2013 מאת משה קרון

בוז להם. הם לא ראויים אפילו למשפט פלילי גם לא לועדת חקירה. הם ראויים לבוז עמוק לדיראון עולם. שלא יספרו לנו על מעללי הגבורה, על שנות השירות הצבאי, על ההקרבה, על אהבת המולדת. על הלבן בעיני האוייב, על כל אבן שהפכו. שלא יספרו על מיטב חבריהם שנפלו בקרב שניצבים מול עיניהם, ושלא ישירו לנו את שירי הרעות ואין לי ארץ אחרת. הם לא משפחה לוחמת אלא משפחת פשע, הם ארגון השמדה עצמית,- עטורי דרגות קצונה ואותות מלחמה ואומץ מזה, ושרים פקידים מושחתים, יהירים, חלקלקי לשון, שקרנים, מעשני סיגרים ולוגמי וויסקי משובח מזה. אנחנו מביטים בהם ויודעים היטב, שכל הכסף שצברו בזמן קצר כל כך, הוא כסף שעולה ממנו צחנה. הם פקדו על הצבא לצאת למשימות בטחון ולמלחמות, ובו בזמן  היו עסוקים בספירת דולרים, במאבקי כוח נכלוליים, תככים ומזימות, השתכשכו במלונות פאר והתחככו בגבירים אילי הון. איך זה יכול להיות שרמטכ"ל, שר ביטחון ראש ממשלה ועוזריהם, לא מקדישים את כל זמנם ומרצם לתפקידם ?- לביטחון המדינה,- לאימון החיילים, לביצור הביטחון ולשכלול היכולת ?  הם ביקשו לעצמם את התפקיד ונאבקו עליו, הם ביקשו למלא את השליחות הקשה והחשובה. והתוצאה "ויקו לעשות ענבים ויעש באושים" (משל הכרם ישעיהו פרק ה').  מתחת לאדנות, לגחמנות, לביטחון העצמי, לפתוס – התפשט רקב – שקר, גניבת דעת ואחיזת עיניים. הם גדולי המועלים, סרסורי נפשות, הם ולא אחרים יוליכו אותנו לאבדון. – לא החמאס ולא אחמדינאג'ד, לא הטרור הרצחני, ולא האויבים האמיתיים והמדומים כי אם הם,- השררה השחיתה וסיממה אותם לדעת, הורידה אותם לשפל המדרגה. אם פחות ופחות בנים ובנות מוכנים להתייצב לשמע הפקודה " אחרי !" זה בין היתר, משום שהם רוקנו את המופת את הדוגמא האישית מתוך המושג "אחרי".

מי שנתן פקודת אש והתנהל כמותם,  ראוי למילה אחת "בוז !" שתזמזם באוזנו לעד.

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.