ישראל נ' העולם נ' ישראל

נכתב בתאריך 3 בדצמבר 2012 מאת משה קרון

את הנכנסים בשערי ירושלים מקדמת היום מאחד הבניינים הסמוכים לבית מד"א כתובת אדומה על בד מתנופף ברוח המכריזה "אל תירא מהם כי ה' אלהיך עימך" (ספר דברים). מה משמעותה ?

עם ישראל הוא עמו של האלהים. הקב"ה עמד, עומד ויעמוד לצידו. ישראל הוא עם סגולה. עם נבחר ומורם מעל לכל גוי. "אמר ר' ברכיה: שמים וארץ לא נבראו אלא בשביל ישראל". ישראל יקיימו את המצוות והקדוש ברוך הוא יגן על עמו. "אמר ר' נחמיה: בא וראה אהבתו של הקדוש ברוך הוא על ישראל, שהרי מלאכי השרת שהם 'גבורי כוח עושי דברו' עשאם הקדוש ברוך הוא שומרים לישראל". לפיכך, אין מה להתרגש ולפחד "מהם".- החלטת האו"ם לשנות את הגדרת פלסטין למעמד של מדינה משקיפה, מחאת האירופאים והאמריקאים בעקבות כוונת ממשלת ישראל לבנות בשטחים הכבושים ובעיקר ב E-1, נוכח כל אלה חשוב לזכור שאלהים בצד שלנו. מי הוא אובמה ? מיהם ראשי ממשלות צרפת ואנגליא ? כולה גויים ! עכו"מ ! "אמר ר' יהודה הלוי בר שלום בשם ר' יהודה בר סימון "יונתי בחגוי הסלע – אין כתיב 'יונה' אלא 'יונתי', ומה יונתי, אמר הקדוש ברוך הוא: אצלי הם (הם = ישראל, מ.ק) תמים כיונה, אבל אצל אומות העולם הם ערומים כנחשים".

תפיסת עולם הגורסת שהעולם כולו נגדנו ואילו אנו, נצח ישראל, מעל כולם – מנחה את ממשלת נתניהו ומקובלת בחלקים רבים בחברה הישראלית. וכך נמשיך סחור סחור ישראל נ' העולם נ' ישראל וחוזר חלילה, סביבון הנצח.

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.