אהבת חייו, האמנם.

נכתב בתאריך 5 בספטמבר 2006 מאת משה קרון
M.B. The Love of His Life

מ.ב שלום,

מ.ב שלום,נתקלתי במכתבו הפומבי של מי שכנראה שבר את ליבך או הפר את אמונך, ובחר לפנות אליך בפומבי במכתב גראפיטי, שריסס בסטנסיל על דופן ארון בזק, סמוך לבית בצלאל ההולך ונבנה במרכז ירושלים. מכיוון שהמכתב גלוי לעין כל, לא זו בלבד שלא חל עליו חרם דרבנו גרשום, אלא שהוא מזמין את תגובת העוברים שבים וקוראים. אין לי כל כוונה להניא או לעודד אותך מלתת לכותב להיכנס שוב אל מיטתך (ע"ע זרעון). אני נוטל לעצמי את הזכות לשתף אותך בהרהורי בערבו של יום שהיה דחוס והמשיך להעיק. מ.ב שימי לב שאותיות שמך הן קטנות ביותר, כשליש מגודלן של יתר האותיות. הוא מיזער את שמך כל כך, עד כי אפשר להתווכח האם את באמת מ.ב או אולי חלילה א.ר ? הוא עשה אותך כל כך קטנה, לא ברורה, חסרת אופי ובעיקר נטולת כח, שאינה תופסת מקום של ממש. ולעומת זאת לעצמו נתן אותיות עבות כמעט בוטות במילים "אהבת חיי". כמה שחייו חשובים לו או מה שהוא מגדיר כאהבת חייו. כמה נפח הוא נותן לעצמו ולצרכיו. "סליחה ששברתי אמון" הוא כותב, אינו מבקש, כי אם מפריח נפיחת סליחה. סליחה על מעשה שהוא נמנע בפחדנות מלציינו במפורש (שיקרתי, גנבתי, נאפתי, בגדתי וכיו"ב), שגרם לדעתו לפגיעה באמון. באמון של מי ? שוב הוא אינו נותן לך את מה שמגיע לך באמת ! אצלו אין "אמונך" כי אם אמון, סתמי לא משוייך. הוא מתעלם לחלוטין מהתנהגותו, אינו לוקח אחריות על מעשיו אלא מבקש סליחה על התוצאה – שבירת אמונך. שימי לב כמה דקיקה יצאה לו המילה "אמון" כמה היא רופסת, יתומה ורזה. וכשהוא פולט את הסליחה המע"מית שלו, אינו משקיע אפילו בסימן קריאה ! להדגיש ! לכרוע ברך ! לומר אשמתי בגדתי ואני מבקש ממך סליחה ! אלא פולט סליחה חלושה, כאילו ששבר צלחת פיירקס לרסיסים קטנים באמצע חדרך שבנחלאות. והסוף "יש עוד מקום לתיקון ?" והנה כאן, כן מופיע סימן שאלה ! כשאינטרסים שלו עומדים על הפרק, הסימנים אינם נחסכים. האם "יש עוד מקום" הוא שואל אותך, ואני שומע אותו במו אזני מוסיף ושואל: או שמא המקום כבר נתפס על ידי מאן דהוא ? ואם יש מקום האם תאפשרי לו לעשות "תיקון". למרות שהמילה "תיקון" היא המילה היפה והחזקה ביותר בכל מכתבו, אני מטיל ספק אם הוא כתב אותה במובנה העמוק. אני מעריך שהוא התכוון דווקא למובנה הצר – תיקון כמי שרואה במה שקרה, איזה קילקול או תקלה – תאונונת שמצריכה תיקונון. התבונני בשירבוט הלא מודע, שניתז מתוך פינה חסרת רסן באחת מאונותיו. בואי נחזור אל "אהבת חיי" – שימי לב מה מסתתר מתחת למילים אלה – את רואה היטב ! כן אני יודע שעכשיו גם את רואה אותו, את הזרעון המונקי (ע"ע אל מיטתך), שמעיד כעד יחיד על הכוחות הלוחצים שהניעו אותו לכתוב אליך על דופן ארון בזק, בודד וזועק ממיטתו הריקה.

נ.ב מה דעתך על FISH ?

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.