הצעה לכתובת גרפיטי

נכתב בתאריך 19 באוגוסט 2012 מאת משה קרון

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1803383

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/palestinians-wounded-in-west-

bank-vehicle-fire-in-possible-fire-bomb-attack-1.458843

Photo: אחד מששת הפצועים -- בן 4 וחצי -- בהתקפת בקבוק תבערה על מונית פלסטינית ליד ההתנחלות בת-עין ביום חמישי האחרון. http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1803383  One of the six injured -- a four-year-old -- in firebomb attack on Palestinian taxi near settlement of Bat Ayin (Bethlehem area) on Thursday http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/palestinians-wounded-in-west-bank-vehicle-fire-in-possible-fire-bomb-attack-1.458843

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.