עוני ככוח אלקטוראלי

נכתב בתאריך 2 במאי 2012 מאת משה קרון

קבוצות דתיות קיצוניות וכתות מסוכנות עוסקות לא רק בגיוס מאמינים חדשים אלא גם במניעת זליגה מתוכן. לשם כך, הן משתמשות בכלים ובאמצעים רודניים. אחד מהם הוא העוני. קהל מאמינים עני ללא מיומנויות מקצועיות, ללא השכלה כללית המאפשרת ניוד והסתגלות, ללא רכוש או ביטחון כלכלי, הופך להיות תלותי ופסיבי. ככל שהמשפחות גדולות יותר צרכיהם רבים יותר ואז תלותן הכלכלית במוסדות החינוך, בריאות והסעד של הארגון הדתי גדולה יותר. לא רק הקבוצות הדתיות הקיצוניות או הכתות המסוכנות יוצאות נשכרות מכך אלא גם מפלגות. עבורן זהו ציבור מצביע מובטח – צייתן וחסר דעה עצמאית. כנראה שלציבור המאמינים העדרי אין זה מפריע ששליחיו במפלגות ולעיתים גם רבניו ומנהיגיו המוארים חיים בעושר ומתענגים על מנעמי החיים.

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.