מראית עין

נכתב בתאריך 30 במרץ 2011 מאת משה קרון

יש מעשים שאין בהם משום עבירה, ולמרות זאת ראוי להימנע מהם. מעשים והתנהגויות אלו עלולים להראות רע, או לקבל פירוש לא נכון על ידי הזולת ויש בהם כדי להטעות, להכשיל או לגרום לאחרים לנהוג בדרך פסולה. זהו עקרון "מראית עין". מהטעם הזה יהודי שומר מצוות לא יבשל בשר בחלב שקדים או קוקוס אעפ"י שהדבר מותר, שכן הוא עלול להראות כמי שעבר עבירה. התנהגות ברוח עקרון מראית העין, חשובה שבעתיים כאשר מדובר במנהיג או נושא משרה שאחרים נושאים אליו את עיניהם,- במעשיו יש כדי להשפיע ואולי אפילו לעודד נורמות התנהגותיות פסולות.

אם העובדות שפרסם העיתונאי רביב דרוקר בערוץ 10 מבוססות, ואפילו אם אינן מהוות עבירה,- יש בהן טעם רע. נראה שראש הממשלה נהג בנהנתנות ופזרנות גחמנית יתרה, שמומנה על ידי בעלי הון. למראית עין הוקמה כאן תשתית לא רצויה למחויבות ראש הממשלה להשיב להם כגמולם על השקעתם הנדיבה.

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.