שלושה נמנעים

נכתב בתאריך 9 באוגוסט 2006 מאת משה קרון

" נמנע ת. 2. שאינו מביע את עמדתו המחלטת, שאינו משתתף בהכרעה לכאן או לכאן " מילון חדש אברהם אבן-שושן 1965.

הקבינט קיים היום ישיבה וקיבל החלטה להרחיב את הלחימה לתוך עומק לבנון עד הליטאני ואף מעבר לו. ההחלטה התקבלה ברוב של 9 בעד ושלושה נמנעים -שמעון פרס, אופיר פינס ואלי ישי. יש מצבים שבהם נבחר נושא תפקיד אינו יכול להרשות לעצמו שלא לקבל החלטה, ועליו להכריע. לא ראוי, שמנהיג נבחר, חבר קבינט הנדרש לקבל החלטה האם ללכת למהלך צבאי בעל השלכות מרחיקות לכת או להימנע ממנו, יתחמק מהתפקיד שהוטל עליו. מנהיג, שבעת מלחמה, כמו ברגעים אחרים בחיים שבהן חייבים להחליט, לא עושה את המוטל עליו, ראוי שלא ימצא בעמדת קבלת ההחלטות. נכון יעשו השרים פרס, פינס וישי אם יתפטרו מהקבינט.

mek-09-08-06 043.jpg

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.