תחרות הבחירות

נכתב בתאריך 6 בפברואר 2009 מאת משה קרון

מערכת הבחירות הפכה להיות למירוץ תחרותי שטחי ואינה משרתת את צרכי הציבור.

מערכת הבחירות אינה עוסקת בתכנים העומדים על סדר יומה של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית. הנושא הממקד אליו את הדיון ציבורי כפי שהוא בא לידי ביטוי באמצעי התקשורת הוא תוצאות הסקרים. שאלות בנושאי שלום וביטחון, המשבר הכלכלי, מערכת שרותי הבריאות וסל התרופות,  החינוך וההוראה, העוני, יחסי יהודים ערבים, אחריות המדינה לרווחת תושביה, איכות הסביבה, דת ומדינה אינן עולות על סדר היום של מערכת הבחירות. האם אנחנו יודעים מה עמדת המפלגות והמועמדים בנושא תכנון המשפחה ? מה חושבות המפלגות על הרעיון לבצע בדיקות לגילוי סמים בקרב תלמידי בתי הספר ? מהם היעדים שהמפלגה מעמידה לפנינו בנושא תאונות הדרכים ובאלו אמצעים תנקוט לשם כך ? מה עמדתם בנושא שכר המינימום ? מהי המלצתם באשר לגובה קצבת הזקנה ? מהי עמדתם בנושא ליגליזציה של הזנות ? חוקה ? הרפורמה במערכת בריאות הנפש ? הפרדת הדת מהמדינה ? קידום התרבות והאמנות ? שכר הלימוד במוסדות להשכלה הגבוהה ? מדיניות הגרעין של ישראל ? בעיית המים ? ועוד ועוד. חלק מהנושאים האלה "קבורים" בניסוחים חמקניים במצעי המפלגות, אולם אינם עומדים על הפרק ואין דנים בהם במערכת הבחירות, כאילו שהם לא עיקר עניינו של הבוחר. והם אכן עניינו. המועמדים בוחרים להתחרות זה בזה, במקום להציג בפנינו את תפיסת עולמם ואת חזונם, במקום להשיב לנו על השאלות שבאמת מעסיקות ומטרידות אותנו.

מערכת הבחירות הפכה להיות למירוץ תחרותי שטחי ואינה משרתת את צרכי הציבור.

האם לא נכון יהיה לשנות את שיטת הממשל ? לנסות לאתר שיטה שתעלה מחדש על סדר היום את הדיון בשאלות שמעסיקות באמת את הפרט ואת החברה ? שתאלץ את המפלגות לאפיין את עצמן במקום לטשטש את ההבדלים בינהן, שתמנע את השימוש לרעה בכוח, שתשים קץ לסחטנותן של מפלגות לשון המאזניים. שתייצר יציבות שלטונית ותאפשר לעומד בראש למנות בממשלתו את מיטב הכוחות בחברה ?

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.