אדם דוקר אדם

נכתב בתאריך 22 באפריל 2014 מאת משה קרון

אדם דוקר אדם. איך זה קורה. איך קורה שאדם נוטל חפץ חד מתקרב לאדם אחר ומחדיר אותו בכח לגופו. תחשבו רגע על עצמכם – אתה לוקח סכין ונועץ אותה בבטנו של מישהו אחר שלעג לך או פגע בכבודך. אני יודע שאתה לא מעלה זאת בדעתך, ובצדק. גם אני חושב שאצל רובנו המוחלט זה מצב מופרך בלתי אפשרי. אנחנו מוקפים קווי הגנה שמווסתים ומנתבים את התנהגותנו. כדי שהדוקר ידקור צריכים כמה וכמה קווי הגנה לקרוס. קווי הגנה אלו אינם קורסים אחד אחרי השני בשבריר השניה, שקדם להחדרת הסכין לגופו של אדם אחר. חלקם ואולי רובם קרסו הרבה קודם לכן. הניסיון לתלות את המעשה אך ורק בשתיית אלכוהול אינו משכנע. צריכה להתקיים תשתית אישיותית סביבתית קודמת. השפעת האלכוהול היא ברוב המקרים בגדר גורם מאיץ שמייצר את התנאי הנוסף הקריטי.
אחד מקווי ההגנה האלה הוא ערכי : היחס לאחר לזולת. הפיכת האחר, הזר, הלא מוכר, שאינו שייך לי לחפץ. היכולת המנטלית להפוך ״בן אדם״ ל״דבר״ היא נרכשת. החברה שלנו בעידן ״הקפיטליזם החזירי״ לא רק מאבדת משנה לשנה את הערבות ההדדית, אלא זונחת את האדם באשר הוא אדם להיות אדון לעניו, לחוליו ולמצוקתו. אנחנו מחפצים את העובדים הזרים, הפליטים וכמובן את הפלסטינים וסופו של תהליך אנחנו יוצרים אקולוגיה המעודדת את חיפצון הזולת באשר הוא זולת.
אדם דוקר אדם – זה לא מתחיל ברגע אחד.

 

גרפיטי בתל אביב

גרפיטי בתל אביב

 

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.