האם אבו מאזן יקבע מיהו יהודי ?

נכתב בתאריך 27 במרץ 2014 מאת משה קרון

שתי הערות בשולי הויכוח בין העיתונאי ארי שביט לבין עמוס שוקן בעניין דרישתו של ראש הממשלה מעמיתו הפלסטיני להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית :

אחת הסוגיות שעליהן יש מחלוקת ארוכת שנים היא השאלה "מיהו יהודי". היו חודשים שבהם השאלה לא ירדה מסדר היום ועוררה סערות בכנסת ובציבור. בתי המשפט נדרשו לדון בסוגיה ופסיקותיהם לא עלו בקנה אחד עם ההגדרה הדתית. שאלה זו ושאלות נוספות הקשורות לזהותה, אופיה ודמותה של המדינה הקשו בין היתר על קבלת חוקה פורמלית לישראל.  אם אין לנו הסכמה באשר לשאלה יהדותה של מדינת ישראל, איך ולמה זה נגלגל את הסוגיה לפתחו של אבו מאזן.

זכות ההגדרה העצמית היא זכותו של "עם או אוכלוסייה מקומית להחליט באופן חופשי ובלא התערבות חיצונית על אופי השלטון הרצוי להם ועל האופן שבו הוא יתממש" (ויקיפדיה). דרישתו של נתניהו מאבו מאזן אינה עולה בקנה אחד עם זכות ישראל להגדרה עצמית. למדינת פלסטין אין זכות להתערב בענייני הגדרתה של  מדינת ישראל וקביעת זהותה. רק לנו הזכות להחליט שהמדינה היא מדינה יהודית ורק לנו שמורה הזכות לשנות ולהחליט ביום מן הימים שישראל אינה מדינה יהודית.

                                                                       11-2-14-2

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.