יש בעיה בבית ראש הממשלה

נכתב בתאריך 22 במרץ 2014 מאת משה קרון

יש בעיה בבית ראש הממשלה. יש משהו אנושי ואפילו מנחם בעובדה שבמשפחת נתניהו יש התנהלויות בעייתיות, ובניסיון להציג כלפי חוץ שאצלם הכל בסדר. הזוג פוסע שלוב ידיים, הם עדיין נפעמים זה מזו וזו מזה.

הבעיה בבית משפחת נתניהו אינה פרטית משפחתית. היא מקרינה על לשכת ראש הממשלה, מתערבת במינויים ובהתייעצויות ביטחוניות. ראש הממשלה בוחר (האמנם בוחר ?) לשתף את רעייתו בענייני המדינה ומבקש ממנה לחוות את דעתה בסוגיות שונות שעומדות על הפרק. הוא טורח בהזדמנויות שונות להצהיר שהיא אשה טובה וחכמה מאוד. זכותו המלאה של ראש הממשלה להתייעץ בעניינים הרי גורל (תקיפה באיראן, שיחות השלום, כיבוש עזה וכיו"ב) עם אלה הקרובים אליו ביותר ועם אלה שהוא סומך על תבונתם.

אלינו האזרחים מגיעות לאורך השנים שמועות, סיפורים ותיאורי עלילות שרה מסמרות שיער, חלקן כנראה עלילות שוא. אבל העשן המיתמר שוב ושוב מעל מעון ולשכת ראש הממשלה מעלה חשד כבד שגורל מדינתו נתון חלילה בידיה של אשה בעייתית. ויש כאלה שאומרים בעייתית מאוד.

האם יש דרך ביניים שמצד אחד תאפשר למר נתניהו למלא את תפקידו ומצד שני תמנע מהגברת נתניהו להתערב בעבודת ראש הממשלה ולהשתתף בדיונים ובהחלטות ? מסופקני.

סוגיה זו ממחישה את חשיבות התקשורת. יתכן שאין תחליף לתפקידה של העיתונות בחקירת הנושא והבאתו לידיעת הציבור, ללא מורא ומשוא פנים.

                                                                22-3-14-2

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.