שאלות לרבנים

נכתב בתאריך 18 בדצמבר 2013 מאת משה קרון

קראתי בעניין את פסיקתם של רבנים שאין להזמין לחתונה זמר הולל. זאת בין היתר משום שלדעתם יש בכך כדי לתת לגיטימציה לאורח חייו.

רציתי לשאול את כבוד הרבנים האם מאותו הטעם ראוי להצביע עבור רשימה המתמודדת לכנסת או לעירייה, שבין מועמדיה יש מי שעשו מעשה מרמה, מעלו באמון, נטלו שוחד, או שלא עלינו נאפו, גזלו, הלינו שכר, עשקו יתום ואלמנה וכיוצא באלו מעשים ?

אם חלילה וחס יבחר לכהונת ראש ממשלה, שר הפנים או לראשות עיר אדם שנאף ונטל שוחד או עשה מעשים כגון אלו הרשומים לעיל, האם ראוי לשבת איתו בקואליציה ? להזמינו לשאת הרצאות לפני תלמידים ?

האם יש לדעתכם תוקף להחלטת ממשלה, כנסת, בית משפט או בית דין רבני שהתקבלה בהצבעתו של מי ששרך דרכיו השתרלל הלוך ושוב וכו' ?

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.