גלישה לשימוש בנשק גרעיני

נכתב בתאריך 16 בספטמבר 2006 מאת משה קרון

חשיבותו של בניית כוח צבאי חזק מיומן ומצוייד כהלכה הוא בעיני בעל חשיבות מרכזית במניעת גלישה לשימוש בנשק לא קונוונציונלי. ככל שתדחה ותתעכב הפעולה לשיקום צה"ל תעלה הסבירות של שימוש בנשק גרעיני במקרה של מלחמה בין ישראל לאחת או יותר משכנותיה. הירידה בכוחו המרתיע של צה"ל, עלולה להגביר את הנכונות בקרב גורמים באיזור לפתור בעיות וסכסוכים בדרכי מלחמה. מנהיגות מדינית וצבאית שאינה פועלת באופן סביר, עלולה ליצור זירה בלתי צפויה, שבה יתרחש שימוש לא ראוי בכוח הנשק הגרעיני.

ממשל תקין, מנהיגות שקולה, פעולה מתמדת ומתקדמת בערוץ מדיני השואפת לבניית הסדרי והסכמי שלום ושיקום הכוח הצבאי של צה"ל, יפחיתו את סכנת השימוש בנשק גרעיני. Les Tentes De La Paix - Clara Halter

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.