על מצב השמאל

נכתב בתאריך 6 בדצמבר 2008 מאת משה קרון

כוחו של השמאל נבע מתפקידם החשוב של התנועה הקיבוצית ותנועות הנוער ככוחות מניעים ומעצבים בחברה הישראלית. תנועות הנוער והתנועה הקיבוצית איבדו את מקומם. הם נכשלו בהבנת "ישראל השניה" מושג אומלל שמשקף את תפיסת השמאל את העלייה מארצות המזרח, והם איחרו מאוד בהבנת ההשלכות החמורות של ההתנחלות בשטחים הכבושים על עתידה ודמותה של ישראל. רעידת האדמה שלא התחוללה בעקבות מלחמת יום כיפור ועליית בגין לשלטון השלימו את פריצת תהליך התרסקות תנועות הנוער והתנועה הקיבוצית. לכוחות אלה שהגדירו את עצמם כחלוציים – כהולכים לפני המחנה הגדול ומכוונים את דרכו, אין כיום תחליף. השמאל הישראלי הוא היום נושא הרעיון אך למרבית הצער אינו נושא את הבשורה ואת הדגל. רעיונות השמאל מחלחלים ומשפיעים מעט מדי על החברה הישראלית ועל ממשלות ישראל. ללא בשורה השמאל גם לא יאחז בדגל.

 

IMG_1471-1.JPG

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.