נאום ראש הממשלה מר בנימין נתניהו*

נכתב בתאריך 8 באוגוסט 2011 מאת משה קרון

חברי ממשלת ישראל,

ימים מיוחדים עוברים על מדינתנו, ימים שעוד יכתב עליהם בדברי ימי עמנו. הדמוקרטיה הישראלית מוצגת לעין כל בשיא תפארתה. אזרחים צעירים יוצאים לרחובות ומאחדים סביבם מאות אלפים מימין ומשמאל, מהעיר ומהכפר, חילונים ודתיים יהודים ושאינם יהודים. קולם הולך וגובר וקריאתם ברורה "העם רוצה צדק חברתי", ליבנו עמם. לא נוכל למלא את כל משאלות ליבם. על כלכלת העולם עוברת טלטלה ועלינו לעמוד על משמר הכלכלה הישראלית. לא נפרוץ את התקציב באופן לא אחראי. עלינו להמשיך במדיניות הכלכלית הנכונה – לחסום תהליכים מסוכנים, ולמנף מהלכים שירחיבו את היסודות הבריאים להמשך שגשוגה של מדינת ישראל. הועדות שהקמנו יגישו את המלצותיהם כדי שנמצא את הדרך הנכונה לשפר את מצב הדיור והחינוך ולחזק את מערכות הרווחה והבריאות. נמשיך להיות קשובים לרחשי העם, לא נעמוד מנגד. נתייצב לצידם שכם אל שכם. אלה ימים שבהם מוטלת על כתפינו אחריות כבדה, משמעותה – לשמש מופת. הם נושאים אלינו את קולם ואת עיניהם. עיננו פקוחה ואוזננו כרויה. לפיכך רציתי להודיע לכם על החלטתי לשנות את הרכב הממשלה. החלטתי לצמצם את מספר השרים לשנים עשר ואת מספר סגני השרים לארבעה. אין לי ספק שמהלך זה מבטא את רצון בנינו ובנותינו. אני מכיר כל אחד ואחד מכם היטב, ויודע שתקבלו צעד זה בתמיכה הנובעת מתחושת אחריות ציבורית, למרות המחיר האישי  הכבד, למרות הויתור הכואב על הזכות לשרת את המדינה והעם משולחן הממשלה. לאחר שאתייעץ עם ידידי ראשי הסיעות המרכיבות את הקואליציה, אודיעכם בתוך שבוע על הרכב הממשלה. אם המהלך לא יעלה בידי, אגיש ביום א' לאחר ישיבת הממשלה את התפטרותי לנשיא המדינה.

*לא היה ולא נברא

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.