רעולי פנים

נכתב בתאריך 6 במרץ 2011 מאת משה קרון

רעולי פנים הם אנשים המסתירים את פניהם בעיקר משני טעמים: טעם אחד היא הצנעת הפנים והטעם השני הסתרתם. כיסוי הפנים נפוץ בימינו בין נשים מוסלמיות שעושות כן מחמת הצניעות, ובין שודדים או עבריינים אחרים הנוהגים לכסות את פניהם כדי למנוע את זיהויים על ידי הרשויות האוכפות את החוק והסדר הציבורי. כמו כן כיסוי הפנים במסכה או באיפור מאפשר להתחפש או להסתוות ומהווה חלק מטקסים, קרנבלים וחגיגות מסורתיות, או על מנת להגן עליהם מפני קור, זיהום אויר וכיו"ב.

ביום שישי 4.3.2011 בהפגנה השבועית בשייח ג'ארח כמחאה על פינוי התושבים הפלסטינים מבתיהם ויישובם בידי מתנחלים יהודיים, הופיעו שוטרים אחדים כשפניהם רעולים. מכיוון שהשוטרים לא היו נשים מוסלמיות, לא השתתפו במסיבת פורים או בקרנבל ומזג האויר היה נעים, עולה חשד שהשוטרים העלו רעלות על פניהם על מנת למנוע את זיהויים. יתכן שהם תכננו מראש לבצע מעשה לא חוקי או שאינו ראוי.

גם אם היה לשוטרים מניע סביר, היה מקום שינהגו לפי עקרון "מראית העין", שאוסר על התנהגות או מעשה, גם אם אינו מהווה עבירה, ולו מהטעם שלא לעורר חשד שהוא כזה.

במדינת ישראל, שוטרים שאמורים לשמור על הסדר הציבורי, לשרת את האזרח, לדאוג לביטחונו ולהגן על זכויותיו, עוטים מסכות כפושעים. צפיה בסרטון מחזקת את התחושה הקשה שהותיר האירוע. – ראוי היה שהשוטרים, מפקדיהם ושולחיהם נבחרי הציבור, יספקו כפיים ויליטו את פניהם מחמת הבושה. המדרון החלקלק מתחיל להיות תלול.

נכתבה תגובה אחת לפוסט “רעולי פנים”

  1. h:

    לא הייתי לצערי.
    המציאות כל כך מצערת ועגומה שאני נותרת ללא מלים.
    תודה על שלך.