Negevland

נכתב בתאריך 15 בנובמבר 2010 מאת משה קרון

1. הדישדוש סביב עניין הקפאת הבנייה בשטחים הכבושים אינו משרת את תהליך השלום אלא את מתנגדיו. על הפלסטינים להמשיך בתהליך יהא אשר יהא, עם ההקפאה או בלעדיה. התקדמות תהליך השלום עלול לעורר את מתנגדיו הקיצוניים ולהניע אותם לבצע פיגועי טירור. לרשות כל אחד מהצדדים בוידעם עמוס תירוצים טובים והסברים משכנעים מדוע יש לעכב או להשעות את תהליך השלום. ואכן זה שנים שהמנהיגות הישראלית והפלסטינית משחיתות את הזמן. הן חיפשו וגם מצאו עילות מרשימות יותר או מגוחכות פחות, כדי לשלול משני העמים את הזכות לחיות כאן בשלום. הדבר מעיד כאלף עדים על חולשתן וריפיון ידיהן, או לחילופין על כך שבניגוד לרצון שני העמים הפוליטיקאים אינם בשלים לשלום.

2. הצלחת ביבי לזכות בחבילה ביטחונית מרשימה תמורת הארכת ההקפאה בשלושה חודשים, מחזקת את התחושה שאכן לכל דבר במקומותינו יש מחיר, והוא גבוה מאוד, לעזאזל עם האנטישמים שתמיד יראו בנו את בני דמותו של שיילוק. ביננו לבין עצמנו, האם תמורת בניית העתק משוכלל של דיסנילנד בנגב (Negevland), לא נהיה מוכנים לוותר על הריבונות על הר קודשנו למשך עשרה חודשים ?

3. טוב שיש לנו את שלמה אבינרי לנזוף בנו וללמדנו מהו פאשיזם ולקבוע שישראל אינה פאשיסטית. אחרי חודשים ארוכים שבהם שגיתי וטעיתי לחשוב שאנו גולשים במדרון החלקלק למקום איום ונורא, שאנו הופכים אט אט יום אחר יום למקום חשוך ואפל, בא שלמה אבינרי וקבע כבר סמכא, שהדבר הנורא הזה שלתוכו אנחנו נופלים אינו פאשיזם. עכשיו אני גם מרגיש שקורה לנו משהו נורא וגם לא יודע איך קוראים לו.

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.