חקירת פשעי מלחמה

נכתב בתאריך 29 באוקטובר 2009 מאת משה קרון

במלחמה מעצם טבעה מתרחשים פשעי מלחמה.
מלחמה מטבעה יוצרת סביבה אלימה, כמות ואופי הלחצים שבהם נתונים מפקדים וחיילים בשילוב עם מבנה אישיותם הם קרקע להתנהגויות בעייתיות שחלק מהן ניתן להגדיר כפשעי מלחמה. אפשר להניח שלצד לוחמים שהמלחמה נותנת דרור ליצריהם האפלים, ישנם אחרים שאימת המלחמה והסכנה לחייהם גורמים להם לנהוג בדרך שניתן להגדירה כפשע מלחמה.
לכן, מן הראוי הוא שמדינות העולם (האו"ם) תקבלנה החלטה ולפיה אחרי כל מלחמה על הצדדים הלוחמים להקים ועדות חקירה לבדיקת התנהגות הלוחמים והמפקדים. האו"ם ימנה לכל אחת מועדות החקירה משקיפים מטעמה.

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.