חיי אדם

נכתב בתאריך 28 ביולי 2006 מאת משה קרון

התחלתי לכתוב על ערך חיי אדם או  "קדושת החיים", והפסקתי. אבל אז קיבלתי את האי מייל מאנגליה, וקראתי את הנתונים של הדו"ח על מקרי מוות באנגליה כתוצאה משימוש לרעה בחומרים נדיפים. התברר שבשנת 2003 מתו 51 איש כתוצאה משאיפת חומרים נדיפים ושזוהי הירידה המשמעותית ביותר מאז 1983 השנה שבה החלו לאסוף נתונים בשיטתיות ושאז נמנו 82 מקרי מוות. בשנים שלאחר מכן היתה מגמת עליה כשהשיא היה 152 מקרי מות בשנת 1990. מדי שנה יוצא באנגליה דו"ח שנתי המגיש נתונים עדכנייים בנושא זה. משנת 1971 ועד 2003 מתו באנגליה 2103 אנשים כתוצאה משימוש לרעה בחומרים נדיפים. כלומר בממוצע מתו מדי שנה באנגליה מסיבה זו כמה עשרות בני אדם.

לשימוש בחומרים נדיפים סכנות בריאותיות רבות בגוף ובנפש, אך יחד עם זאת, ניתן לומר שמספר הפטירות באנגליה אינו רב. אבל האנגלים ממשיכים בשקדנות לאסוף נתונים, לפרסם דוחות שנתיים, להצביע על מגמות ולהפיק לקחים. זו בעיני דוגמא לקדושת החיים, או בלשון יותר נגישה – זה בעיני מופת למתן ערך לחיי אדם. נראה שדברי חכמינו "כל המאבד נפש אחת כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא" נפלו על אזניים אנגליות.


 

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.