ארכיון התאריך

מעשה ברבי יונה

9 בספטמבר 2021


באחת הפעמים, כשהסתבר לו שאפסו הסיכויים שאחצה את הקווים ואצטרף לליגיונותיו, סיפר לי הרב מרדכי "פופיק" ארנון נישמתו עדן, סיפור שיפה לימים אלה:
רבי יונה שהיה צדיק גדול ישב בבית האסורים. חבריו הכלואים חפרו מנהרה וברחו. רבי יונה לא ברח ונשאר בתא. כשהגיע הסוהר וראה אותו יושב לא רחוק מפתח המנהרה, הפליא ברבי יונה את מכותיו. שאל אותו רבי יונה: "למה אתה מכה אותי?" ענה לו הסוהר: "ראוי אתה למכות, משום שהיה לך פתח הצלה, ואתה כאוויל בחרת לשבת בכלא" והמשיך לחבוט בו.