KIDULT

נכתב בתאריך 11 ביוני 2011 מאת משה קרון

KIDULT ITW (uncensored) "ILLEGALIZE GRAFFITI" from eric on Vimeo.

האם הוא אמן רחוב, ונדליסט פורע חוק, רודף פרסום או אולי פעיל חברתי ?
KIDULT אינו משאיר את הפריסאים אדישים הוא בוחר בקפידה את האובייקטים שלו – חנויות הפאר בעלות דימוי יוקרתי מסורתי הפונות לפלחים הסוציואקונומיים המרשרשים, ומרסס עליהם את שמו באמצעות מטף כיבוי אש שהוסב למיכל ריסוס גדול. הוא מחליף את שלטי הפרסום המוארים בכרזות שעובדו מחדש על ידו . אם יש לו אמירה חברתית היא לא מנוסחת.- נקיטת עמדה חברתית פוליטית אינה יכולה להסתפק בכך שכל מה שעומד מאחוריה הוא כינויו.

נכתבה תגובה אחת לפוסט “KIDULT”

 1. אלחנן:

  לכבוד
  שר התחבורה ובטיחות בדרכים
  מר ישראל כץ
  שלום רב

  הנדון : צמצום תאונות דרכים

  צמצום תאונות דרכים באמצעות מערכת לחינוך והחדרת תרבות נהיגה .
  המערכת תקצר את אורך זמני הלימוד לסדרי גודל של חודשים . צורת החינוך במערכת
  המוצעת היא בדומה להוספת מאות אלפי שוטרי תנועה . המערכת עובדת על בסיס חונכות
  אישית . לכל נהג סורר יוצמד "שוטר חונך" . השוטר יהיה כמובן שוטר ווירטואלי אבל
  יהיה בנוכחות מלאה .
  "אפקט האח הגדול" מטופל ביסודיות והשוטר הווירטואלי יופיע רק כאשר הנהג עובר
  עברה. פרטיות האזרחים תשמר בקפדנות ולא ירשם ולא ישמר כל מידע הקשור לנהגים
  הנוהגים כחוק . יש לי הרגשה לא נעימה כי ניתן להציל מאות אנשים בשנה ולא מצילים .
  לכך נלווים הפצועים באלפים וכן הפסדים כספיים ניכרים .
  כיום ניתן להפעיל מערכת מצומצמת בסדר גודל של עשרות רכבים להדגמת ייתכנות .
  כל הכלים קיימים ולא משתמשים בהם .
  אני מוכן להתייצב בכל מקום ובפני כל פורום על מנת להסביר את המערכת המוצעת ולענות על שאלות,
  ככל שאדרש.

  כתובתי : ת. ד. 75 תמרת 36576 .

  בברכה
  אלחנן שוחט