הפלות !

נכתב בתאריך 3 בספטמבר 2008 מאת משה קרון

ילדים לא רצויים הנולדים להורים לא בשלים, הם ילדים שרב הסיכוי שחייהם יהיו קשים ומרים, או שחלילה ירצחו בידי הוריהם. ככל שמדיניות ההפלות שמרנית יותר ומסורבלת יותר, יוולדו יותר ילדים אומללים.  להורים שאינם בשלים, הסובלים מתחלואה גופנית או נפשית, החיים בעוני ובדלות, יש קושי בנגישות למקורות רפואה, בריאות הנפש ורווחה, ומאופיינים ברתיעה מהתמודדות עם הבירוקרטיה הכרוכה בקבלתם. מדיניות הפלות שתאפשר לכל אישה לבקש לעבור הפלה, פריסה חכמה של שירותי רפואה, בריאות הנפש ורווחה, הקצאת משאבים להשבת רשת טיפות החלב – תחנות לטיפול באם ובילד, למימדיה המקוריים, לאחר שבמשך שנים קוצצה ובעצם לא קיימת עוד,- כל אלה הם צעדים שעשויים להפחית את מספר הילדים האומללים, שיגדלו להיות הורים אומללים מאוד.

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.