הדו"ח הסופי פרק המסקנות סעיפים 7 ו -8

נכתב בתאריך 30 בינואר 2008 מאת משה קרון

בראיון תוקפני כהרגלו, בחר השר רוני בראון להשען על הערה 8 לסעיף 17 בפרק השביעי של דו"ח הביניים של ועדת וינוגרד. בדו"ח הסופי בפרק המסקנות 17 סעיפים 7 ו-8 יש הרחבה נוספת הקובעת :

7.  'ליקוי' הוא כל ממצא של פער (בלתי רצוי) בין החלטות או התנהלות בפועל ובין ההחלטותאו ההתנהלות שהיו מתבקשים, על פי אמות המידה המקצועיות להערכתם. בכל פעילות
אנושית יש מספר זה או אחר של ליקויים. בדרך כלל אין בוחנים התנהגות כזו ואין מכוונים אליה זרקור. יש מקרים בהם ליקויים מקומיים הופכים חסרי משמעות, בשל הצלחה כוללת בביצוע המשימה. יש גם שליקוי קטן גורם לתוצאות-שרשרת חמורות. לכן עצם הקביעה כי בבחינה נמצאו ליקויים, אינה אומרת הרבה על הערכת מכלול הפעולה הנבדקת

8. 'כשל' הוא ביטוי שיש בו קביעה מרחיקת לכת יותר. בכל כשל יש ליקוי, אולם לא כל ליקוי מצביע בהכרח על כשל. כאשר 'כשל' מיוחס לאירוע, להחלטה או להתנהלות, יש בדבר שיפוט כולל ושלילי על האירוע, ההחלטה או ההתנהלות. כאשר פעולתו של אדם מתוארת כ'כשל' יש בכך קביעה הערכתית כי הפעולה כללה סטייה שלילית ניכרת ובעלת משמעות של ממש מאמות המידה הנכונות להערכתה. יחד עם זאת, נזכיר ונבהיר כי הקביעה כי בהתנהגותו של אדם נמצאו כשלים, ואף כשלים חמורים, לבדה, אינה בהכרח מספקת כשלעצמה על מנת לבסס מסקנה על יכולתו של האדם להמשיך בתפקידו.

לפיכך, עולה ממסקנות ועדת וינוגרד, שגם אם בהתנהגות ראש הממשלה אולמרט נמצאו כשלים חמורים, ביכולתו להמשיך בתפקידו.

לא ניתן לכתוב תגובות ברגע זה.